Pravila i uslovi učlanjenja

Pravila i uslovi učlanjenja u Evoque fitnes DOO

1. Ovim pravilima regulisani su opšti uslovi učlanjenja u “Evoque fitnes DOO” (u daljem tekstu Klub);

2. Članstvo u Klubu stiče se potpisivanjem “Ugovora o fitness članstvu”. Članstvo u Klubu je lične prirode i može ga koristiti samo osoba navedena u ugovoru - Član. Članstvo, odnosno članska karta se ne može preprodavati. Članarina se može otkazati, ali se ne može dobiti povraćaj uplaćenog. Članstvo u Klubu se može preneti na drugo lice samo uz odobrenje Kluba i uz dodatno plaćanje;

3. Najmlađa starosna dob u kojoj se može postati član Kluba je 18 godina. Ukoliko je osoba mlađa od 18 godina, ugovor zaključuje jedan od roditelja, odnosno staratelj.

4. Član kluba na svakom ulasku i izlasku u ili iz prostorija Kluba skenira lice. Sken lica koristi se iskljucivo za proveru vazenja Clanarine i provere aktivnog članstva u Klubu.

5. Članovi su obavezni da održavaju prostorije urednim, da se pristojno ponašaju i da se izražavaju na način koji ne uznemirava druge članove. Članovi su obavezni da koriste peškire i da nose odgovarajuću sportsku odeću (majice i sportsku obuću). Nije dozvoljeno ulaziti u prostoriju za trening u istoj obući koja se koristi spolja.

6. Ako se utvrdi da je Član prilikom boravka u prostorijama Kluba bio nasilan, nepristojan ili da je nekome pretio, biće momentalno izbačen i isključen iz članstva, bez obaveze Kluba na vraćanje uplaćenog iznosa članarine ili plaćanja bilo kakve druge naknade isključenom Kupcu.

7. Član svojim potpisom potvrđuje da je upozoren da će u slučaju postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo krađe, uništenja i oštećenja tuđe stvari, i slično, biti prijavljen nadležnim državnim organima.

8. Neophodno je uvažavanje radnog vremena. Članovi su dužni da napuste prostorije u naznačeno vreme zatvaranja. Klub zadržava pravo izmene radnog vremena. Svaka eventualna promena radnog vremena biće unapred istaknuta kao obaveštenje, u prostorijama Kluba;

9. Opremu za fitnes Član treba koristiti u skladu sa uputstvima i svrhom te opreme. Klub nije odgovoran za posledice nepravilnog korišćenja opreme;

10. Vežbanje je na sopstvenu odgovornost Člana;

11. U prostorijama Kluba zabranjeno je pušenje, kozumacija i prodaja alkohola, droge i ilegalnih preparate. Članovi koji se ne pridržavaju ove zabrane izgubiće pravo na članstvo i biće udaljeni iz Kluba;

12. Članovima nije dozvoljeno da ulaze u prostorije za zaposlene, niti da postavljaju bilo kakve postere ili lične informacije bez pisane saglasnosti Kluba;

13. Članovima se zabranjuje da koriste Klub i njegovu opremu u komercijalne svrhe, kao na primer – naplaćivanje ličnih saveta za treniranje drugim članovima, bez prethodne saglasnosti Kluba;

14. Fitnes centar nije odgovoran za lične predmete i novac Članova ostavljenih unutar prostorija Kluba. Svi lični predmeti moraju biti ostavljeni I zaključani u predviđenim garderobnom ormarićima. Ukoliko je potrebno čuvanje vrednih predmeta, Član je dužan da se obratite osoblju na info desku. Strogo je zabranjeno ostavljati svoje stvari u garderobnom ormarićima kada je završen trening. U suprotnom je Klub ovlašćen da obije ormarić i isprazni ga.

15. Zabranjeno je unošenje hrane i korišćenje staklenih posuda u prostorijama za trening;

16. Nakon svakog korišćenja opreme, Član je dužan da istu vratiti na propisano mesto;

17. Član snosi troškove za oštećenja na opremi nastala nepravilnim korišćenjem iste;

18. Članovi ulaze u Klub i učestvuju u svim aktivnostima na vlastiti rizik. Članovi su odgovorni za svoje zdravstveno stanje koje im omogućuje korišćenje usluga koje Klub nudi. Klub neće biti odgovoran za nezgode ili bilo kakve druge posledice koje se povezuju sa zdravstvenim stanjem osobe. Klub svojim članovima preporučuje da se pre početka vežbanja posavetuju sa svojim lekarom. Ovo se posebno odnosi na članove Kluba mlađe od 18 godina;

19. Član je saglasan da Klub koriste njegove/njene kontakt podatke isključivo za komunikaciju između Kluba i Člana kluba. Član kluba je saglasan da eventualni snimak prilikom vežbanja u Klubu, može da se koristi u marketinške svrhe. Klub nije odgovoran ukoliko neki Član neovlašćeno postavlja snimak iz prostorija Kluba na društvenim mrežama.

20. Članovi koji se ne pridržavaju Pravila i uslova mogu trenutno ostati bez članstva i/ili biti udaljeni iz prostorija Kluba. Nekorišćeno vreme iz članske kartice neće biti nadoknađeno.

21. Član je dužan da klubu dostavi email adresu i da blagovremeno prijavi svaki izmenu. Član se slaže da se fiskalni račun šalje na njegov email.

22. Kupovinom određenog paketa Usluga, posredstvom veb prodavnice, Član stiče pravo korišćenja kupljenog Paketa usluga u naznačenom obračunskom periodu. Klub ne snosi odgovornost ukoliko Član iz bilo kog razloga ne bude koristio kupljeni paket usluga i nije dužan refundirati Članu plaćenu cenu. Na obrazložen zahtev Člana, ukoliko se radi o članarini na duži vremenski period (duže od 6 meseci), Klub može u opravdanim razlozima vratiti uplaćenu članarinu ili vremenski rok važenja članarinu preneti na drugi period.

23. Član izjavljuje da je upoznat i da je saglasan da se prostor Kluba 24 časa snima bezbednosnim kamerama, te da će snimci, po nalogu, biti dostavljeni nadležnim institucijama u skladu sa zakonom, uz svu zaštitu podataka o ličnosti.

24. Paket članstva u trajanju od 360 dana može biti zamrznut za period do 30 dana. Paket članstva u trajanju od 180 dana može biti zamrznut na period od 15 dana. Paket članstva u trajanju od 90 dana može biti zamrznut za period do 7 dana Zamrzavanje članarine i paketa članstva produžava ih za odgovarajući broj dana. Retroaktivno zamrzavanje nije moguće.

25. Za vreme bolesti ili povrede vlasnik clanarine ima pravo da produži paket članstva za broj dana koji je odgovarajuć period u kojem se paket nije mogao iskoristiti. Bolest ili povreda koja onemogućava korišćenje članarine dokazuju se potvrdom lekara.

26. U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

27. Član svojim potpisom na Ugovoru o fitness članstvu ili online registracijom potvrđuje da je upoznat sa svim napred navedenim uslovima i zabranama, te da ih u potpunosti prihvata.

 

OVAJ SAJT KORISTI KOLAČIĆE

Web sajt nolimitgym.rs koristi kolačiće da bi se obezbedio pravilan rad web stranice, u cilju boljeg korisničkog iskustva, personalizacije sadržaja, pružanja funkcionalnosti web mesta kao i analizu saobraćaja.

 

Opšti uslovi poslovanja
Prihvati i zatvori